Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Възлагане на ОП

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт на покривна хидроизолация /ПХИ/ на  учебна сграда на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,

находяща се в гр. Пловдив,  бул. „България“ №236


Покана за ремонт на покрив

Количествена сметка

Последна промяна: 2014-06-30 09:15:38