Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП "Ремонт на сграда"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за

„Основен ремонт и вътрешно преустройство на съществуваща сграда на катедра „Руска филология“ на ПУ “Паисий Хилендарски“

Документи:

Последна промяна: 2014-07-01 13:46:40