Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Списъци с квесторите за редовните кандидатстудентски изпити

Български език - 02 юли 2017 г. (Ректорат)

История на България, Английски език и Информатика - 03 юли 2017 г. (Ректорат)

Испански език, Химия, География на България и Психология - 04 юли 2017 г. (Нова сграда)

Немски език, Тест събеседване по Физика, Биология и Френски език - 05 юли 2017 г. (Нова сграда)

Теология, Математика, Изобразително изкуство, и Музика - 06 юли 2017 г. (Нова сграда)

 

 

 

Последна промяна: 2017-06-29 16:11:32