Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Анкета за колекциите на Taylor and Francis

Моля отребителите, които са ползвали колекциите на Taylor and Francis по време на 
пробния достъп, да попълнят следната анкета:
https://www.surveymonkey.com/s/WL9YNGZ

Предварително благодаря!
Милка Янкова

Последна промяна: 2014-07-18 13:40:32