Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Уведомление по ОП "Ремонт на учебна сграда"

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от ПУ “Паисий Хилендарски“

гр. Пловдив, ул.“Цар Асен“ №24

ЕИК 000455457

 

С настоящето ВИ уведомяваме, че „БРАЙТ 2000“ ЕООД е определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покривна хидроизолация /ПХИ/ на  учебна сграда на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, находяща се в гр. Пловдив,  бул. „България“ № 236”.

Последна промяна: 2014-08-25 15:04:43