Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Уведомление по ОП "Основен ремонт и преустройство"

УВЕДОМЛЕНИЕ

от ПУ “Паисий Хилендарски“

гр. Пловдив, ул.“Цар Асен“ №24

ЕИК 000455457

 

С настоящето ВИ уведомяваме, че „СИЕД БГ“ ЕООД е определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и вътрешно преустройство на съществуваща сграда – Катедра „РУСКА ФИЛОЛОГИЯ” на ПУ ”Паисий Хилендарски” – Пловдив, РЕКТОРАТ в ПИ  идентификационен №65784.522.165 по Кадастралната карта на гр. Пловдив, ул.”Цар Асен” № 24 –гр. Пловдив”.

Последна промяна: 2014-09-15 13:35:42