Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

I класиране за общежития

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!!!

ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОБЯВЯВА РЕГЛАМЕНТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЩЕЖИТИЯ ОТ 1-ВО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕБНАТА 2015/2016 г. :

 

1. НА 24.09.2015 г. ЩЕ ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ САМО СТУДЕНТИТЕ, ЧИИТО ИМЕНА ФИГУРИРАТ В ДОЛУПОСОЧЕНИЯ СПИСЪК:

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ НА  24.09.2015 – ВИЖ ТУК

 

2. ОТ 25.09.2015 И 28.09.2015 г. (без събота и неделя) ЩЕ ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА СЕ ЯВИЛИ НА 24.09.2015 г. И СТУДЕНТИТЕ, ЧИИТО ИМЕНА ФИГУРИРАТ В ДОЛУПОСОЧЕНИЯ СПИСЪК: 

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В ПЕРИОДА  25.09. и 28.09.2015 – ВИЖ ТУК

  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА НОСИТЕ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

НАСТАНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЩЕ БЪДАТ ДАВАНИ САМО ЛИЧНО СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА В УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  (СЕВЕРНИЯ ДВОР НА РЕКТОРАТА, КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ) ОТ 9:00 ДО 17:00 часа.

 

С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, РЕДЪТ НА ИЗДАВАНЕ НА НАСТАНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЩЕ БЪДЕ СПОРЕД НОМЕРА, С КОЙТО Е КЛАСИРАН СТУДЕНТА (В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЕФИЦИЕНТА). МОЛЯ, ПРОВЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НОМЕРА, КОЙТО Е ПРЕД ИМЕТО ВИ В КЛАСИРАНЕТО!!! 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ОТ 01.10. ДО 07.10.2015 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - 08.10.2015 г.

НАСТАНЯВАНЕ ОТ 10.10. ДО 15.10.2015 г.

Критерии за настаняване в новото общежитие:

- отличен успех

- спазване на квотен принцип (численост на факултети)

- без студенти първи курс

 

ВАЖНО!!! Студентите, подали документи за общежитие, които не са класирани на I класиране, автоматично участват във ВТОРО класиране!

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 032/261 329 - Нина Странджева

 

 

Последна промяна: 2015-09-24 09:24:20