Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Отваряне на ценови оферти по ОП: "Инженеринг на сграда"

УВЕДОМЛЕНИЕ
 
от ПУ “Паисий Хилендарски“
 
гр. Пловдив, ул. “Цар Асен“ №24
 
ЕИК 000455457
 
 
С настоящето Ви уведомяваме, че заседанието на комисията по отваряне на ценовите оферти по обществената поръчка с предмет: “ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, изграждане и обзавеждане) на сграда – студентско общежитие на ПУ “Паисий Хилендарски“ в УПИ I, кв. 15 ще се проведе на 26.09.2014 г. от 14.00 часа в каб. 126 на Ректората.

Последна промяна: 2014-09-25 17:00:15