Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Езиковият център към ПУ организира езикови курсове

Семейни отношения

Езиковият център към ПУ "Паисий Хилендарски" организира езикови курсове по следните езици:

  - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  - ИСПАНСКИ ЕЗИК
  - НЕМСКИ ЕЗИК
  - ФРЕНСКИ ЕЗИК
  - РУСКИ ЕЗИК
  - ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
  - ТУРСКИ ЕЗИК
  - ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК
  - ПЕРСИЙСКИ ЕЗИК
  - АРАБСКИ ЕЗИК
  - ХОЛАНДСКИ ЕЗИК

За информация и записване: Ректорат, каб.369
 Светлана Попчева, тел. 032/ 261 238

 
 

Последна промяна: 2014-10-03 14:58:16