Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Нова магистърска програма във ФИФ!

Уважаеми кандидат-студенти,

За първи път през учебната 2014 – 2015 г. във ФИФ стартира магистърска програма "Православие – традиция и съвременност". Обучението е в редовна форма с продължителност 2 семестъра, такса 590,00 лв на семестър. Кандидатите трябва да имат диплома за висше образование с придобита ОКС „Бакалавър“ по теология. Подробна информация за магистърската програма може да намерите тук : https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/obuchenie/magistraturi_2014/FIF_mag_last%202014%202015.pdf
Срокът за подаване на документи е до 23 октомври при инсп. Нели Чиликова, каб. 208, Ректорат, ет. 2.

Последна промяна: 2014-10-03 10:21:57