Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за системен администратор

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 обявява конкурс за СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

 

Конкурсът се състои от тест и събеседване.

Задължения
- aдминистриране на локални компютърни мрежи;
- инсталация и поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри;
- инсталация и поддръжка Windows и Linux работни станции;
- инсталации на програмно осигуряване;
- техническа поддръжка.

Изисквания
- познания по администриране на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции;
- познания в управлението на мрежови ресурси, рутери, защитни стени и т. н.;
- хардуер и мрежи - изграждане, поддръжка, диагностика;
- познания за работа с MS Office;
- работен английски;
- работа в екип.

 

Необходими документи: молба за участие в конкурса (актуални телефони за връзка), автобиография, копия от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

Документи се подават в сграда Ректорат, ул."Цар Асен" 24, стая 115 (УЧР).

За повече информация - каб. 530 в сградата на Факултета по математика и информатика, бул. България 236.

Краен срок за подаване на документи - 20.10.2014 г.

Конкурсът ще се проведе на 21.10.2014 г. в Нова сграда на ПУ, зала 435 от 10:00 часа.

 

Последна промяна: 2014-10-09 11:55:45