Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ВАЖНО! Относно общежитията

ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ

ЩЕ ВАЖАТ ДО 17.10.2014 г.,

А ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ С НЕВЗЕТИ ЗАПОВЕДИ

ОТПАДАТ ОТ КЛАСИРАНЕТО!!!

Последна промяна: 2014-10-15 11:17:25