Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

III класиране за общежития

III класиране за общежития

ЗАПОВЕДИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯ ОТ 3-ТО КЛАСИРАНЕ СЕ
ИЗДАВАТ В СТАЯ № 133 РЕКТОРАТ ОТ 20.10.2014г. ДО 24.10.2014г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!

Последна промяна: 2014-10-21 10:35:41