Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

До всички студенти: Анкети

 

ДО СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В БАКАЛАВЪРСКА И МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми колеги,

Във връзка с подготвян анализ, касаещ висшето образование, науката и мотивацията за включване в проекти и програми за научна дейност,

моля за Вашето мнение чрез участие в настоящата АНКЕТА - тук

Последна промяна: 2014-11-07 15:47:37