Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Достъп до Maney Publishing’s

Достъп до Material Science & Engineering collection на Maney Publishing’s

До 04.01.2015 г. имаме свободен достъп до Material Science & Engineering collection на Maney Publishing’s от адрес: http://www.maneyonline.com/action/showPublications?category=40163328

Последна промяна: 2014-11-07 15:34:11