Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

НОВО! Въвеждане на е-подписи в ПУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    В рамките на проект BG051PO001-3.1.08-0041 „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи“ с ръководител проф. д-р З. Козлуджов в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (вкл. филиали и колеж) започна внедряване на първата в страната интегрирана университетска информационна система СИРИУС.

    Проектът включва:

    ПОЕТАПНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ ЗА 300 ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТА.

    Всички преподаватели, желаещи да получат електронен подпис (и още не са получили), трябва да попълнят он-лайн формата за регистрация, възможно най-скоро (подписи ще се раздават до попълване на бройките).

    Входът е с потребителско име и парола – ЕГН (и за двете).

    Смяната на паролата е задължителна при първо влизане.

    Във формата се попълват име, презиме, фамилия (на латиница по лична карта), адрес по лична карта, номер на лична карта, дата и място на издаване, телефон и е-мейл.

 

  За възникнали проблеми при попълване на данните съобщавайте на ealendarova@gmail.com (Е. Алендарова, УИЦ).

Последна промяна: 2015-02-19 11:47:29