Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Фото конкурс

Покана за кандидатстване

 

фото конкурс „Еразъм за теб и мен”

по случай

25 ГОДИНИ СЕКТОРНА ПРОГРАМА „еразъм”

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

Център за развитие НА човешките ресурси

Последна промяна: 2012-01-24 17:49:52