Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Обява за еднократни помощи

Желаещите да получат еднократна помощ при тежко материално  състояние

трябва да подадат заявление-декларация (закупува се от книжарницата на ПУ),

заверена от съответния инспектор учебен отдел.

Към нея се прилага молба свободен текст и документи.

Молбите се подават в стая №133 от 05.12.2014г. до 15.12.2014г.

 

Последна промяна: 2014-12-04 16:36:23