Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Получаване на е - подписи

Всеки, който се е регистрирал за електронен подпис и все още не го е получил,

може да дойде в сградата на УИЦ на 11 или 12 декември от 9:00 до 12:00 часа!

 

Последна промяна: 2014-12-11 13:51:30