Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Подписка за лиценза на ScienceDirect и Scopus

Моля да се включите в подписката за продължаване на националния лиценз на базите данни ScienceDirect и Scopus на адрес:

http://www.peticiq.com/sciencedirect

Последна промяна: 2015-02-06 11:17:48