Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Интервю с Ректора пред в-к "Телеграф"!

Интервюто с Проф. д-р Запрян Козлуджов е достъпно на адрес: http://news.nbu.bg/fileadmin/nbufiles/01.2015/12.01_VU_08_Telegraf.jpg

Последна промяна: 2015-01-13 17:38:50