Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Проект за Правилник и Стратегия на Кариерния център (за АС на 30.01.2012г.)

Уважаеми колеги,

предлагаме на Вашето внимание за разглеждане и обсъждане:

Проект за Правилник на Кариерния център (за АС на 30.01.2012г.);

Проект за Стратегия на Кариерния център (за АС на 30.01.2012г.).

Последна промяна: 2012-01-25 18:39:56