Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Пробен достъп до Th. Chemistry and Ph. E-Journals

До 30 април 2015 г. имаме пробен достъп до Thieme Chemistry and Pharmaceutical E-Journals от адрес:
 https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html

Последна промяна: 2015-03-17 13:53:07