Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Пробен достъп до ProQuest

До 12 април 2015 г. имаме пробен достъп до ProQuest от адрес: search.proquest.com

Допълнителни видеоматериали може да намерите в YouTube:
 
https://www.youtube.com/watch?v=onk6sX77Tz8&index=1&list=PL-aFAdxOSTDdUyiF07Zu5t2XwpGjh-DID
 
Допълнителна информация, както и уебинари на живо, може да намерите на следния уебадрес:
 
ProQuest Central: http://proquest.libguides.com/pqc
ProQuest Dissertations & Theses: http://proquest.libguides.com/c.php?g=86988&p=560294
ProQuest SciTech Collection: http://www.proquest.com/products-services/pq_scitech.html#accordionOne
 
Ако имате въпроси, може да се обърнете към ProQuest Support:
www.proquest.com/go/contactsupport

Допълънителна информация за продукта, списък на заглавията и съобщения по емайл, ще намерите на следния уеб адрес:
www.proquest.com

Последна промяна: 2015-03-18 10:49:48