Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Осми годишен конкурс за присъждане на Награда “Д-р Илко Ескенази”

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”
Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси
на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на
България към Европейския съюз
обявява
Осми годишен конкурс
за присъждане на
Награда “Д-р Илко Ескенази”

Последна промяна: 2012-01-31 16:39:01