Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Студентски литературен конкурс за поезия и проза

Вестник „Пловдивски университет” обявява конкурс за:

  • ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения;
  • ПРОЗА – до три разказа. За всеки от двата раздела ще бъдат раздадени съответно по три парични награди.

В конкурса могат да участват всички студенти от Пловдивския университет, които не са по-възрастни от 35 години. Материалите трябва да бъдат напечатани в два екземпляра (на тях да са написани трите имена на студента, специалността и курса, е-mail, както и телефон, ако желаете).

Крайният срок за получаване на творбите е 30 април 2015 година на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар Асен” №24, в. „Пловдивски университет” или в Централната университетска библиотека. Отчитането на резултатите ще бъде около 24 май 2015 г.

Наградените и някои от непремираните творби, направили добро впечатление на журито, ще бъдат отпечатани на страниците на вестника.

 

Последна промяна: 2015-04-16 10:12:04