Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

НОВО! Конкурсна сесия за финансиране на проекти към ФНИ на ПУ

Конкурси за финансиране на научноизследователски проекти 2017/2018:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/242/ 

https://npd.uni-plovdiv.net/konkursna-sesia-2017/2018-g.;jsessionid=BBD1A13B0F82549D82308D82045F79A8

Последна промяна: 2017-03-21 12:00:09