Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Указания за "Частично финансиране на научни и творчески форуми"

Във връзка с обявения конкурс "Частично финансиране на научни и творчески форуми" 2015 публикуваме Указания и Заявка към него. Конкурсът е със срок 28.04.2015 - 03.07.2015 г.

Заявките ще се приемат в деловодството на поделение "Научна и приложна дейност" на хартиен носител.

Последна промяна: 2015-04-28 11:05:56