Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Проект за дистанционно обучение

 

ПУ подготвя проект за участие в конкурсна сесия по програма

BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование".

 

Ръководител на екипа, който подготвя предложението е проф. Г. Тотков. Моля желаещите да бъдат включени в планираните дейности по Проекта да се свържат с проф. Тотков (totkov@uni-plovdiv.bg).

Последна промяна: 2012-01-31 18:17:46