Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Отчет за дейността на Ръководството на ПУ "Паисий Хилендарски" за периода 2011-2015 г.

Отчет за дейността на Ръководството на ПУ "Паисий Хилендарски" за периода 2011-2015 г.:

ОТЧЕТ за дейността на Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски" за периода 2007 - 2011 г.

Последна промяна: 2015-04-30 15:33:43