Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Заявка за техника до 31 май!

Във връзка с рамково споразумение между Университета и фирми за доставка на компютърна и периферна техника ще е възможно закупуването на техника да се извършва по опростена процедура до края на 2015 г.

За целта следва да се попълни приложената заявка, която след подписване от съответните длъжностни лица се предава на инж. Слави Глухов, мениджър АС в УИЦ (sgluhov@uni-plovdiv.bg). Исканите видове техника се задават като позиции от техническите спецификации по ЗОП.

Срока за приемане на заявки е удължен до 31.05.2015 г. включително.

Последна промяна: 2015-05-25 12:07:56