Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Австрийско-български летен колеж

 

XXI Австрийско-български летен колеж

3-23 август 2015, Благоевград и Варна

За поредна година се предоставя възможност на 20 студенти от български университети и на 20 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език.

ПОДРОБНОСТИ

 

Необходими документи:

  • Кратко CV по стандарт, със снимка и информация за обратна връзка (e-mail; тел.) – на български език.

  • Мотивационно писмо за участие в 21. Австрийско-български летен колеж – на български език.

  • Уверение, че сте студент или докторант – на български език.

  • Копия от легитимни документи, доказващи, че сте изучавали немски език поне 100 учебни часа (академична справка, копие на диплома за средно образование, сертификати от езикови курсове и др.), удостоверяващи нивото на владеене на езика.

 

Кандидатурите си може да изпращате до 15 юни на e-mail:

sommerkolleg@yahoo.com

Лице за контакт за България: маг. Мирослава Краева

Facebook: Österreichisch-Bulgarisches Sommerkolleg

 

Последна промяна: 2015-05-12 10:37:52