Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Достъп до SpringerLink

Освен до електронните книги на Springer (до 30.06.2016 от адрес: 
http://link.springer.com/activate?hash=0_T4dk8yrASWmtdN18rIa_SANP4srFr8AjxWZ_yXpOs), до края на месец май имаме свободен достъп и до електронните им списания.

Връзка към двата ресурса от адрес:
http://link.springer.com/

Последна промяна: 2015-05-19 16:02:21