Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Промяна на работно време за КСК 2017

З А П О В Е Д

ЗА ПРОМЯНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

ОТ (03.06.2017 - 06.06.2017)

Последна промяна: 2017-05-30 13:53:28