Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Промяна на работно време за КСК 2018

З А П О В Е Д

ЗА ПРОМЯНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

ОТ 02.06.2018 - 05.06.2018 г.

Последна промяна: 2018-06-05 09:01:14