Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Списък на квесторите за предварителните кандидатстудентски изпити

Български език - 3 юни 2017 г. (Ректорат)

Психология, География на България и Биология - 4 юни 2017 г.(Ректорат)

Математика, История на България, Химия и Теология - 5 юни 2017 г.(Нова сграда)

Информатика, Английски език и Тест събеседване по Физика - 6 юни 2017 г.(Ректорат)

 

Последна промяна: 2017-05-30 14:04:19