Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

По повод новите такси за обучение!!!

 

СТАНОВИЩЕ НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПО ПОВОД НА НОВИТЕ ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Последна промяна: 2012-02-01 17:58:10