Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Свободен достъп до базите данни на IOP science

До 15 ноември имаме свободен достъп до базите данни IOPscience extra от адрес:

http://iopscience.iop.org/page/extra

Последна промяна: 2015-07-09 13:56:56