Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Резултати от проведения търг за отдаване под наем

Заповед Р33-355/ 01.02.2012 г.

Заповед Р33-356/ 01.02.2012 г.

Последна промяна: 2012-02-02 11:32:23