Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

BioOne Complete

До 15 октомври т.г. имаме свободен достъп до базата данни в областта на биологичните и еколологичните науки BioOne Complete:

http://www.bioone.org/search/advanced

Последна промяна: 2015-09-18 10:57:03