Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Настаняване в новото общежитие на ПУ

ПУ променя критерия за успех при настаняване в общежитие ПУ СО1 (ново) като обявява нова минимална граница на средния успех: Мн. добър 5.00. Студентите, които отговарят на новите критерии, имат право да се преместят до 06.10.2015г.

Критерии за настаняване в новото общежитие:

- минимален успех 5.00,

- спазване на квотен принцип (численост на факултети),

- без студенти първи курс.

 

Последна промяна: 2015-10-02 10:57:46