Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Дни на науката 2015

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ

ул. Митрополит Паисий, № 6
Пловдив 4000, България
Tel.: +359/32/628654;   e-mail
: sub_plov@mail.bg;www.subplovdiv.com

********************************************************************************************

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

                  Каним Ви да участвате в традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2015” на СУБ-Пловдив, която ще се проведе на 5 и 6 ноември 2015 г., четвъртък и петък в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Шаисий” 6, Пловдив по следните научни направления:

 • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
 • ЕСТЕСТВЕНИ И АГРАРНИ НАУКИ
 • ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
 • МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Постери, мултимедийно представяне или устна презентация на докладите.

 • На 5 ноември се предвижда откриване на сесията от 10 часа с пленарен доклад в лекционната зала на Дома на учените.
 • Постерите трябва да се поместят в поле с размери 60 х 80 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
 • Заявки за участие ще се приемат до 25 октомври 2015 г. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg.
 • ТАКСАТА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ СЕ ВНАСЯ В ДЕНЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЛИ ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ( 25 ноември 2015 г.) в касата на СУБ Пловдив или по банков път и е както следва:

     За редовно отчетени членове на Съюза за доклад до 4 страници – 60 лв.;

     За останалите участници за доклад до 4 страници – 80 лв.;

     За всяка допълнителна страница – 10 лв.

 • Всеки участник в сесията може да бъде водещ автор на 2 доклада и съавтор на 1 доклад при преференциални такси.
 • Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител не по-късно от 25 ноември 2015г.
 • Изискранията за печат и банковата ни сметка може да намерите на нашия саит: subplovdiv.com

        

                                                        От ръководството на СУБ-Пловдив

Последна промяна: 2015-10-01 10:31:55