Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за млади учени YES

Уважаеми колеги,

Клуб „Млади таланти” организира за шеста поредна година конкурс за млади учени YES (Young and Energetic Scientists). Конкурсът цели да открие, мотивира и промотира идеите на младите и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката наука-образование-бизнес.

В конкурса могат да участват млади учени – бакалаври, магистри, докторанти на възраст между 18 и 35 години.

Повече информация за конкурса и формата за кандидатстване можете да намерите в приложения файл и на адрес: http://innofair.cys.bg/yes/registration

Краен срок за участие: 30.10.2015 г.

Последна промяна: 2015-10-06 15:52:42