Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Кандидатстване с проекти за мобилност във ВО

Министерството на образованието и науката, в качеството си на Програмен оператор по програма BG09 "Фонд за стипендии", обявява покана за кандидатстване с проекти за мобилност във висшето образование за пролетен/летен семестър 2015-2016 г. Това е последната покана по програмата, изпълнявана в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.
 
Сроковете за кандидатстване са следните:
08.12.2015 г. - подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
23.12.2015 г. -  подаване на кандидатурите в програмния оператор;
04.02.2016 г. - обявяване на одобрените кандидати на интернет страницата на програмния оператор.
 
Повече информация за програмата и настоящата покана можете да получите на тел. 032/261 401 отдел „Проектна дейност” или на интернет сайта на програмния оператор тук

Последна промяна: 2015-10-14 16:21:19