Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс "Светлина в нашето ежедневие"

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "В. ЛЕВСКИ"

организира

фотоконкурс за курсанти и студенти и докторанти на тема:

"СВЕТЛИНАТА В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ"

Регламент:

Фотографиите ще се състезават в 2 категории:

1."Светлината в природата"  и

2."Светлината в човешката дейност".

Всеки участник може да изпрати до 3 фотографии във всяка категория.

Снимките да се изпращат на адрес: n_dolchinkov@abv.bg , като се отбележи "За фотоконкурса" в "Относно".

Необходимо е да бъде посочено заглавие на снимката (включващо заснетото светлинно явление и  мястото, където е заснето) и информация за автора (име и  фамилия, възраст, учебно заведение, населено място).

Срокове:

  1. До 16.11.2015 г. да се изпратят всички фотографии на горепосочения адрес.
  2. До 23.11.2015г. се обявяват резултатите на сайта: http://www.nvu.bg/
  3. Награждаване на участниците и организиране на фотоизложба по случай празника на НВУ "Васил Левски" на 26.11.2015 г.

Последна промяна: 2015-10-16 15:49:57