Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за дипломна работа

Сдружение  „Постоянно образование” за трета поредна година  ОБЯВЯВА КОНКУРС с ПАРИЧНА НАГРАДА  от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2015 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:

  • самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  • интегриране на процеси и индивидуални качества
  • гражданско образование и доброволен труд
  • възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  • основни цели на образованието
  • живот и работа в общност
  • взаимозависимост във взаимоотношенията
  • преоткриване на общочовешките ценности
  • силата на единността в общностите
  • човек и природа

Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 20. 11. 2015 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски” 157,

Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com

Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в сградата на Европейския Парламент в София на 2.12.2015 г. от 15 до 17 ч.

Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио.

Научете повече на: www.graspo.org

Последна промяна: 2015-10-16 15:42:59