Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Предложения по "Еразъм+" и ръководство

Уважаеми колеги,

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+" и Ръководството по Програма „Еразъм+“ за 2016 година.

Документите са достъпни на адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

-          Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015 на български език;

-          Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015 на английски език;

-          Ръководство по Програма "Еразъм+" на английски език;

-          Ръководство по Програма "Еразъм+" на български език (ще бъде публикувано скоро);

 

Препоръката на Европейската комисия и Националната агенция е приоритетно да се използва английската версия на Ръководството по Програма "Еразъм+".

Кандидатстването на национално ниво ще започне след публикуването на национални покани за кандидатстване по различните сектори на ключовите дейности на страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Повече информация можете да получите в отдел „Проектна дейност”, тел. 261 401.

Последна промяна: 2015-10-23 17:01:01