Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Важно! Преустановяване на достъпа до някои информационни усуги на 08.02.2012 г.

На 08.02.2012 г. (сряда) след 15:00 ч. ще се извърши планова смяна на един от електромерите на ПУ "Паисий Хилендарски".

Във времето на подмяната ще бъде прекъснато електроснабдяването на сградата на Университетски информационен център.

Възможно е на някои места в Университета да има прекъсване на интернета и ограничаване на достъпа до някои от инфромационните услуги.

Последна промяна: 2012-02-07 17:46:10