Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУ И ФИЛИАЛИТЕ!

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискуемите данни.

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете. Смяната на паролата е задължителна при първо влизане.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2015/2016 г.

Срокът  за попълване е до 29.03.2016 г. включително.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива – mjekova@uni-plovdiv.bg Мария Жекова (УИЦ).

 

ПП: Сайтът е защитен!

 

Последна промяна: 2016-02-29 16:35:04