Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ВАЖНО! Указания за on-line кандидатстване за стипендии към ПУ

На 10.11.2015 г. от 18:00 часа в 6 аудитория (Ректорат)

Комисията по социално-битови въпроси ще направи презентация

за работа с електронната система за кандидатстване

за стипендии към ПУ "Паисий Хилендарски".

Канят се всички студенти, които желаят да получат разяснение

или срещат трудности при работа със системата.

Последна промяна: 2015-11-06 16:47:53