Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Атака на портала на ПУ!

На 12.11.2015г. порталът на ПУ https://peuportal.uni-plovdiv.bg беше обект на DDOS атака, в резултат на което за няколко часа не беше достъпен за работа със студенти, инспектори, преподаватели.

Проблемът беше отстранен.

Последна промяна: 2015-11-12 15:31:49